Strafrechtadvocaat nodig?
+31 (0) 6 47788013

Kosten

Iedereen moet hulp van een advocaat kunnen krijgen wanneer dat nodig is, hoe groot of klein je portemonnee ook is. Om die reden sta ik mensen bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo). Kom je niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan kan ik je bijstaan op basis van mijn uurtarief (€ 220,- excl. BTW) of kunnen we een vaste prijsafspraak maken, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Val je onder de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde inkomens- en vermogensgrens, ben je minderjarig of is in jouw strafzaak de voorlopige hechtenis bevolen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Wil je nu alvast meer informatie?
Klik dan hier.

Uurtarief

Het door mij gehanteerde uurtarief bedraagt € 220,- exclusief BTW.

Vaste prijsafspraak

Je betaalt vooraf een vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. Zo weet je waar je aan toe bent.

Als jouw strafzaak eindigt in een sepot of wanneer geen straf of maatregel aan jou wordt opgelegd, is het mogelijk de gemaakte advocaatkosten terug te vragen. Het is geen zekerheid dat de kosten vergoed worden. Of je de kosten vergoed krijgt, hangt onder meer af van de vraag in hoeverre de gemaakte kosten aan jouw eigen (proces)houding te wijten zijn (gekeken wordt bijvoorbeeld naar of je gebruikt hebt gemaakt van je zwijgrecht en of je het onderzoek bewust hebt bemoeilijkt).

Inkomens- en vermogensgrens

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand naar jouw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Deze gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. Als je op het moment van de aanvraag samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, wordt ook gekeken naar het inkomen van jouw partner. Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan hoef je alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. De rest van de advocaatkosten wordt vergoed.

Kom je op basis van jouw (of jullie) financiële gegevens van twee jaar geleden niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar val je dit jaar wel onder de gestelde grenzen? Dat kun je een verzoek tot peiljaarverlegging doen. Dat mag je ook doen als je op basis van je gegevens van twee jaar geleden op een hoge eigen bijdrage uitkomt en nu minimaal 15% minder verdient. Als je een verzoek tot peiljaarverlegging doet, controleert de Raad voor Rechtsbijstand op een later moment of je een juiste schatting hebt opgegeven.

Inkomensgrens (strafzaken*)

Ben je alleenstaand (geen partner) of woon je als meerderjarig kind nog thuis bij je ouders? 

Woon je samen met een partner, ben je getrouwd of woon je als alleenstaande ouder samen met jouw minderjarige kinderen?

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar (2022)Eigen bijdrage(Gezamenlijk) fiscaal jaarinkomen in peiljaar (2022)
t/m € 22.100€ 165t/m € 30.700
€ 22.101 – € 22.800€ 356€ 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200€ 534€ 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200€ 714€ 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.100€ 891€ 37.201 – € 44.000
Boven de € 31.100Je komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 44.000

* De eigen bijdrage die op de website van de Raad voor Rechtsbijstand wordt vermeld is hoger dan de hierboven genoemde bedragen. De reden hiervoor is dat je in strafzaken een korting van € 61,- op de eigen bijdrage krijgt. De korting van € 61,- is in de tabel hierboven al verwerkt.

Vermogensgrens

Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand vervalt als jouw (gezamenlijke) vermogen (in box 3) twee jaar geleden hoger was dan onderstaand bedrag.
Vrijgesteld per persoon
Vermogen in peiljaar (2022) € 31.747

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen als de officier van justitie of rechter de Raad voor Rechtsbijstand heeft gevraagd een toevoeging af te geven (dat wordt ook wel een ‘last tot toevoeging’ genoemd). Ook hoef je geen eigen bijdrage te betalen wanneer je in een gevangenis of psychiatrische inrichting verblijft en geen inkomen of vermogen hebt, wanneer je in een asielprocedure zit of wanneer je minderjarig bent en een bijzondere curator hebt.

Moet je een eigen bijdrage betalen? Dan kan je deze terugkrijgen op het moment dat jouw strafzaak eindigt in een sepot (dat betekent dat de officier van justitie besluit er niets meer mee te doen) of wanneer geen straf of maatregel aan jou wordt opgelegd.

Als de rechtbank, het hof of het Openbaar Ministerie de Raad voor Rechtsbijstand verzoekt een toevoeging af te geven (bijvoorbeeld als je vast zit of minderjarig bent), vraagt de Raad voor Rechtsbijstand eerst geen financiële gegevens van je op bij de Belastingdienst. Daardoor kan je ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden bijgestaan als jouw (gezamenlijk) inkomen en/of vermogen eigenlijk te hoog is.

Ben je meerderjarig, word je door de rechter veroordeeld en is deze veroordeling definitief? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand jou verzoeken de advocaatkosten terug te betalen als blijkt dat je twee jaar voor het verstrekken van de last tot toevoeging een te hoog inkomen en/of vermogen had. Had je in het jaar waarin de last tot toevoeging is verstrekt minder inkomen en/of vermogen dan twee jaar daarvoor en val je daardoor wel onder de inkomens- en vermogensgrens? Dan kun je een verzoek tot peiljaarverlegging doen. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Liever telefonisch contact?
+31 (0) 6 47788013

Neem vrijblijvend contact op

Kan je mijn hulp goed gebruiken of zit je nog met een vraag? Stuur een appje of vul het contactformulier in, dan probeer ik zo snel mogelijk contact met je op te nemen.

Zittingsdatum (indien bekend)

In de wet staat dat je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep moet laten weten waarom je het niet eens bent met het vonnis. Doe je dit niet en kom je vervolgens ook niet op de zitting in hoger beroep? Dan wordt jouw hoger beroep niet behandeld.

In uitzonderingssituaties kan het hof buiten jouw aanwezigheid beslissen jouw zaak alsnog te behandelen, bijvoorbeeld als het de straf die je eerder opgelegd hebt gekregen veel te laag vindt. Als je je later toch hebt neergelegd bij het vonnis kun je het hoger beroep voor de zekerheid dus beter intrekken. Dat kun je doen zolang er geen (inleidende) zitting bij het hof is geweest.

Daarnaast moet je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep laten weten of je onderzoekswensen hebt. Doe je dat later? Dan gaat het hof terughoudender om met het toewijzen van verzoeken.

Wanneer kan de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie is (onder meer) in de hieronder genoemde gevallen bevoegd jouw rijbewijs in te vorderen.

 • Onder invloed van alcohol
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geblazen dan wel jouw bloed bevatte meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed. Ben je beginnend bestuurder? Dan liggen de grenzen lager en moet het gaan om meer dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel meer dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed. Ook wanneer geen bloed- of ademonderzoek is gedaan maar wel een ernstig vermoeden bestaat dat je dusdanig veel alcohol op hebt, mag de politie het rijbewijs invorderen;
 • Weigeren mee te werken aan een onderzoek
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. De achterliggende gedachte achter de invordering is dat het niet mag lonen om niet mee te werken. Er wordt dan vanuit gegaan dat je niet meewerkt omdat je kennelijk (veel) gedronken/gebruikt hebt.
 • Forse snelheidsovertreding
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en bent staande gehouden nadat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. Reed je op een bromfiets? Dan mag de politie het rijbewijs al invorderen wanneer je meer dan 30 km/u te hard reed.
 • Gevaarlijk rijgedrag
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

 

Ook wanneer je (bijvoorbeeld) hebt gereden onder invloed van drugs mag de politie direct jouw rijbewijs invorderen. Als de politie netjes de wet volgt, wordt jouw rijbewijs dan alleen niet naar het Openbaar Ministerie, maar direct naar het CBR gestuurd. Als je met het CBR te maken hebt, is dat een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafrechtelijke. Het heeft in dat geval geen zin om aan de officier van justitie te vragen het rijbewijs terug te geven of bij de (straf)rechter te klagen dat jouw rijbewijs is ingevorderd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid gedeeltelijk of volledig de advocaatkosten. Je hebt hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering nodig. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat beoordeelt of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. De Raad kijkt daarvoor naar twee dingen:

 • Het soort procedure 
 • De hoogte van jouw inkomen en vermogen

 

Bij de veelvoorkomende strafrechtelijke procedures onder het kopje ‘strafzaken’ kun je per procedure terugvinden of de Raad voor die procedure (gedeeltelijk of volledig) de advocaatkosten wil vergoeden of niet. Staat de procedure waar je hulp bij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Daarnaast wordt dus gekeken naar jouw inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensgrens vind je hier terug.