Strafrechtadvocaat nodig?
+31 (0) 6 47788013

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn.

Artikel 1 | Verwerkingsverantwoordelijke

Kim Elema Strafrechtadvocaat, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, is een eenmanszaak van mr. K. Elema en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KVK-nummer 92654363. Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 | Welke gegevens gebruik ik?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag dit heeft en hoe lang ik jouw gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die ik nodig heb om de overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren, zoals jouw BSN, burgerlijke staat en rekeningnummer. Ook verwerk (lees: bewaar) ik strafrechtelijke gegevens van jou, namelijk jouw strafblad.

Ik verwerk deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren. Zonder verwerking van deze persoonsgegevens kan ik jou geen rechtsbijstand verlenen. Ik heb jouw gegevens nodig voor het voeren van gerechtelijke procedures, om jou te kunnen adviseren of verwijzen, voor het innen van declaraties en om te kunnen voldoen aan mijn juridische en wettelijke verplichtingen. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan het nakomen van de Verordening op de advocatuur (Voda), op grond waarvan ik verplicht ben de identiteit van cliënten te controleren.

Wanneer jij in aanmerking wenst te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verwerk ik – Indien je met een partner samenwoont, gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt – ook de naam, het adres, de woonplaats, geboortedatum en het BSN van jouw partner. De Raad voor Rechtsbijstand heeft deze gegevens nodig om de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand te kunnen beoordelen.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is op grond van de wet- en regelgeving. Het dossier zal tot vijf jaar en financiële gegevens zullen tot zeven jaar na beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaard blijven.

Wanneer je contact met mij opneemt via de website, vraag ik jou in het contactformulier jouw naam en e-mailadres achter te laten. Optioneel kun je ook jouw telefoonnummer opgeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij, zodat ik jouw contactaanvraag kan beantwoorden. De gegevens die ik via deze weg ontvang zal ik uiterlijk een jaar na de contactaanvraag verwijderen, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Tot slot maak ik voor de website van kantoor gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens die hiermee worden verzameld zijn anoniem en worden alleen gebruikt om jouw surfgedrag te analyseren, zodat ik mijn service waar nodig kan verbeteren.

Artikel 3 | Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als cliënt of als websitebezoeker gekregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik persoonsgegevens van jou verwerk die ik niet van jou, maar van bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank of een andere (gerechtelijke) instantie heb ontvangen. Deze gegevens zullen door die instanties alleen aan mij worden verstrekt wanneer ik jou rechtsbijstand verleen; in opdracht van jou of in opdracht van een van de hiervoor genoemde instanties. Tot slot kan het zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens heb ontvangen van jouw advocaat, omdat ik namens hem of haar werkzaamheden heb waargenomen en in die hoedanigheid jou heb bijgestaan.

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb jij een aantal rechten als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo kun jij (door middel van een e-mail aan elema@kimelemastrafrecht.nl) een verzoek doen tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt binnen vier weken nadat ik jouw verzoek heb ontvangen nader bericht van mij. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor ik niet of niet volledig aan jouw verzoek kan voldoen, omdat ik mij bijvoorbeeld moet houden aan mijn geheimhoudingsplicht of aan wettelijke bewaartermijnen.

Mede gelet op de geheimhouding neem ik alleen verzoeken in behandeling die zien op jouw eigen persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat ik op basis van het verzoek persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrek, vraag ik je bij jouw verzoek ter identificatie een kopie mee te sturen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Jouw pasfoto en BSN mogen daarop afgeschermd zijn.

Artikel 5 | Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. Zo zal ik voor de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand jouw persoonsgegevens, en eventueel die van jouw partner, doorgeven aan de Raad voor Rechtsbijstand. Om rechtsbijstand te kunnen verlenen, zal ik jouw persoonsgegevens – voor zover deze bij de hierna te noemen instanties niet al bekend zijn – delen met de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gerechtshof. Voor mijn relatie- en dossierbeheer maak ik gebruik van Kleos (dat voldoet aan de hoogste beveiligingseisen) en voor het factureren van de eigen bijdrage, het honorarium of andere kosten, worden jouw naam, adresgegevens en e-mailadres verwerkt in mijn boekhouding bij Paperdork. Tot slot kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens deel met een andere advocaat als deze mijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overneemt, bijvoorbeeld als ik verhinderd ben.

Heb je vragen een verzoek of vragen over jouw privacy?

Neem contact op via elema@kimelemastrafrecht.nl.

In de wet staat dat je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep moet laten weten waarom je het niet eens bent met het vonnis. Doe je dit niet en kom je vervolgens ook niet op de zitting in hoger beroep? Dan wordt jouw hoger beroep niet behandeld.

In uitzonderingssituaties kan het hof buiten jouw aanwezigheid beslissen jouw zaak alsnog te behandelen, bijvoorbeeld als het de straf die je eerder opgelegd hebt gekregen veel te laag vindt. Als je je later toch hebt neergelegd bij het vonnis kun je het hoger beroep voor de zekerheid dus beter intrekken. Dat kun je doen zolang er geen (inleidende) zitting bij het hof is geweest.

Daarnaast moet je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep laten weten of je onderzoekswensen hebt. Doe je dat later? Dan gaat het hof terughoudender om met het toewijzen van verzoeken.

Wanneer kan de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie is (onder meer) in de hieronder genoemde gevallen bevoegd jouw rijbewijs in te vorderen.

 • Onder invloed van alcohol
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geblazen dan wel jouw bloed bevatte meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed. Ben je beginnend bestuurder? Dan liggen de grenzen lager en moet het gaan om meer dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel meer dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed. Ook wanneer geen bloed- of ademonderzoek is gedaan maar wel een ernstig vermoeden bestaat dat je dusdanig veel alcohol op hebt, mag de politie het rijbewijs invorderen;
 • Weigeren mee te werken aan een onderzoek
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. De achterliggende gedachte achter de invordering is dat het niet mag lonen om niet mee te werken. Er wordt dan vanuit gegaan dat je niet meewerkt omdat je kennelijk (veel) gedronken/gebruikt hebt.
 • Forse snelheidsovertreding
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en bent staande gehouden nadat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. Reed je op een bromfiets? Dan mag de politie het rijbewijs al invorderen wanneer je meer dan 30 km/u te hard reed.
 • Gevaarlijk rijgedrag
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

 

Ook wanneer je (bijvoorbeeld) hebt gereden onder invloed van drugs mag de politie direct jouw rijbewijs invorderen. Als de politie netjes de wet volgt, wordt jouw rijbewijs dan alleen niet naar het Openbaar Ministerie, maar direct naar het CBR gestuurd. Als je met het CBR te maken hebt, is dat een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafrechtelijke. Het heeft in dat geval geen zin om aan de officier van justitie te vragen het rijbewijs terug te geven of bij de (straf)rechter te klagen dat jouw rijbewijs is ingevorderd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid gedeeltelijk of volledig de advocaatkosten. Je hebt hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering nodig. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat beoordeelt of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. De Raad kijkt daarvoor naar twee dingen:

 • Het soort procedure 
 • De hoogte van jouw inkomen en vermogen

 

Bij de veelvoorkomende strafrechtelijke procedures onder het kopje ‘strafzaken’ kun je per procedure terugvinden of de Raad voor die procedure (gedeeltelijk of volledig) de advocaatkosten wil vergoeden of niet. Staat de procedure waar je hulp bij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Daarnaast wordt dus gekeken naar jouw inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensgrens vind je hier terug.