Strafrechtadvocaat nodig?
+31 (0) 6 47788013

Rijbewijs ingevorderd

Verzoek- en klaagschrift

Wanneer jouw rijbewijs is ingevorderd (afgepakt), ontvang je van de politie meestal een brief waarboven staat ‘kennisgeving van ontvangst van het ingevorderd rijbewijs.’ De officier van justitie heeft na de dag van invordering tien dagen de tijd om te beslissen of je jouw rijbewijs terugkrijgt of dat deze langer ingehouden wordt. Mocht de politie jouw rijbewijs volgens de wet invorderen? Dan houdt de officier van justitie het rijbewijs vaak langer onder zich. Je kunt jouw rijbewijs dan maanden kwijt zijn zonder dat een rechter naar jouw zaak kijkt.

Verzoek aan officier van justitie

Je kunt tijdens deze 10 dagen-termijn, maar ook daarna nog, de officier van justitie verzoeken het rijbewijs (eerder) terug te geven. Heb je hier hulp bij nodig? Ik help je graag verder.

Voor het indienen van een verzoek tot teruggave bij de officier van justitie kun je geen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen.

Klik hier voor meer informatie over de kosten. 

Klaagschrift rechtbank

Heb je van de officier van justitie een brief ontvangen met als onderwerp ‘kennisgeving beslissing inhouding rijbewijs’ of ‘afwijzing verzoek teruggave rijbewijs’? Dan kun je een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Dit mag je ook al doen gelijk nadat het rijbewijs door de politie is ingevorderd. In het klaagschrift vraag je aan de rechter het rijbewijs (eerder) terug te geven.

Nadat de rechtbank het klaagschrift heeft ontvangen, krijg je een oproep voor een raadkamerzitting. Op deze zitting gaat het alleen over jouw klaagschrift. De rechter kijkt of de politie jouw rijbewijs mocht invorderen en of de officier jouw rijbewijs mocht inhouden op basis van de wet. Is dat het geval, dan zal de rechter een afweging maken tussen het belang van de verkeersveiligheid en jouw persoonlijk belang bij het hebben van een rijbewijs. Ben je bijvoorbeeld taxichauffeur en heb je nooit eerder een verkeersovertreding begaan? Dan is de kans groter dat je het (eerder) terugkrijgt dan wanneer je het gewoon handig vindt om jouw rijbewijs te hebben en/of wanneer je vaker gepakt bent voor een verkeersovertreding. De rechter kijkt op deze zitting nog niet of het strafbare feit waarvan je verdacht wordt bewezen kan worden. Ook krijg je nog geen definitieve straf opgelegd.

Beslist de rechter dat je het rijbewijs (eerder) terug mag krijgen? Wees je er dan van bewust dat dat een voorlopige beslissing is en je op een later moment nog een oproep zult krijgen voor een zitting waarop je een definitieve straf opgelegd krijgt, mits het feit bewezen kan worden.

Voor het indienen van een klaagschrift kun je, afhankelijk van jouw financiële situatie, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Klik hier voor de inkomens- en vermogensgrens.

Het is goed om te weten dat je naast het Openbaar Ministerie ook met het CBR te maken kunt krijgen. Heb je onder invloed van alcohol gereden? Heb je geweigerd mee te werken aan een bloedonderzoek? Heb je (veel) te hard gereden? Dan is het goed mogelijk dat de politie jouw rijbewijs opstuurt naar het Openbaar Ministerie en tegelijkertijd ook melding maakt van deze overtreding bij het CBR.

Het CBR wil er zeker van zijn dat jij veilig de weg op kunt. Op basis van de informatie die het CBR van de politie ontvangt, beslist het CBR of je een cursus moet volgen of dat je een onderzoek moet doen naar jouw alcohol- of drugsgebruik, jouw rijvaardigheid of jouw medische gesteldheid. De kosten hiervoor moet je zelf betalen. Omdat de procedure bij het CBR compleet los staat van het strafproces, komen de kosten voor een cursus of onderzoek bovenop een eventuele straf die je van de officier van justitie of rechter kunt krijgen of hebt gekregen.

Wees je ervan bewust dat het mogelijk is dat de officier van justitie of rechter beslist dat je weer mag rijden, maar dat je dat vervolgens van het CBR niet (meer) mag. Krijg je een onderzoek opgelegd, dan mag je namelijk niet rijden totdat het onderzoek is afgerond én je geschikt bent bevonden om weer te rijden.

Liever telefonisch contact?
+31 (0) 6 47788013

Wil je jouw rijbewijs terug? Neem contact op

Heb je hulp nodig bij het indienen van een verzoek tot teruggave van het rijbewijs bij de officier van justitie of bij het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank? Ik help je graag verder.

Datum invordering rijbewijs:

In de wet staat dat je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep moet laten weten waarom je het niet eens bent met het vonnis. Doe je dit niet en kom je vervolgens ook niet op de zitting in hoger beroep? Dan wordt jouw hoger beroep niet behandeld.

In uitzonderingssituaties kan het hof buiten jouw aanwezigheid beslissen jouw zaak alsnog te behandelen, bijvoorbeeld als het de straf die je eerder opgelegd hebt gekregen veel te laag vindt. Als je je later toch hebt neergelegd bij het vonnis kun je het hoger beroep voor de zekerheid dus beter intrekken. Dat kun je doen zolang er geen (inleidende) zitting bij het hof is geweest.

Daarnaast moet je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep laten weten of je onderzoekswensen hebt. Doe je dat later? Dan gaat het hof terughoudender om met het toewijzen van verzoeken.

Wanneer kan de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie is (onder meer) in de hieronder genoemde gevallen bevoegd jouw rijbewijs in te vorderen.

 • Onder invloed van alcohol
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geblazen dan wel jouw bloed bevatte meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed. Ben je beginnend bestuurder? Dan liggen de grenzen lager en moet het gaan om meer dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel meer dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed. Ook wanneer geen bloed- of ademonderzoek is gedaan maar wel een ernstig vermoeden bestaat dat je dusdanig veel alcohol op hebt, mag de politie het rijbewijs invorderen;
 • Weigeren mee te werken aan een onderzoek
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. De achterliggende gedachte achter de invordering is dat het niet mag lonen om niet mee te werken. Er wordt dan vanuit gegaan dat je niet meewerkt omdat je kennelijk (veel) gedronken/gebruikt hebt.
 • Forse snelheidsovertreding
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en bent staande gehouden nadat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. Reed je op een bromfiets? Dan mag de politie het rijbewijs al invorderen wanneer je meer dan 30 km/u te hard reed.
 • Gevaarlijk rijgedrag
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

 

Ook wanneer je (bijvoorbeeld) hebt gereden onder invloed van drugs mag de politie direct jouw rijbewijs invorderen. Als de politie netjes de wet volgt, wordt jouw rijbewijs dan alleen niet naar het Openbaar Ministerie, maar direct naar het CBR gestuurd. Als je met het CBR te maken hebt, is dat een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafrechtelijke. Het heeft in dat geval geen zin om aan de officier van justitie te vragen het rijbewijs terug te geven of bij de (straf)rechter te klagen dat jouw rijbewijs is ingevorderd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid gedeeltelijk of volledig de advocaatkosten. Je hebt hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering nodig. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat beoordeelt of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. De Raad kijkt daarvoor naar twee dingen:

 • Het soort procedure 
 • De hoogte van jouw inkomen en vermogen

 

Bij de veelvoorkomende strafrechtelijke procedures onder het kopje ‘strafzaken’ kun je per procedure terugvinden of de Raad voor die procedure (gedeeltelijk of volledig) de advocaatkosten wil vergoeden of niet. Staat de procedure waar je hulp bij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Daarnaast wordt dus gekeken naar jouw inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensgrens vind je hier terug.