Strafrechtadvocaat nodig?
+31 (0) 6 47788013

Verhoor

Consultatie- en verhoorbijstand

Heb je een uitnodiging voor een verhoor gekregen om als verdachte te worden verhoord? Of verwacht je binnenkort door de politie te worden aangehouden? Dan is het goed om te weten dat je een aantal rechten hebt. Zo ben je niet verplicht om antwoord te geven op de vragen die de politie aan je stelt en mag je je voorafgaand en tijdens het verhoor laten bijstaan door een advocaat.

Soms is het verstandig om (eerst) geen antwoord te geven op vragen die de politie je stelt. In andere gevallen kun je juist beter wel verklaren. Wanneer je eenmaal iets verklaard hebt, kun je daar op een later moment niet zomaar op terugkomen. Praat daarom eerst met een advocaat voordat je een verklaring aflegt, zodat hij of zij jou kan adviseren wat je het beste kunt doen.

Ook tijdens het verhoor mag je je laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat houdt in de gaten of de politie jou niet onder druk zet. Ook mag hij of zij tijdens het verhoor opmerkingen maken en vragen stellen, zolang dat in jouw belang is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het verhoor tussendoor te onderbreken, zodat je kunt overleggen voordat je wel of niet verder gaat met het afleggen van een verklaring. Aan het einde van het verhoor leest een advocaat samen met jou het proces-verbaal (het verslag) van het verhoor door. Op die manier weet je zeker dat alles goed op papier terechtkomt en het niet anders wordt opgeschreven dan hoe jij het bedoeld hebt.

Of je nu bent uitgenodigd voor een verhoor of bent aangehouden: als je na het verhoor mag gaan, kan het best even duren voordat je weer iets hoort. De politie stuurt het dossier naar het Openbaar Ministerie als het onderzoek is afgerond. De officier van justitie beslist vervolgens of jouw zaak geseponeerd wordt (dat betekent dat er niks meer mee gebeurt) of dat je vervolgd wordt (dat betekent dat je bij de officier van justitie op gesprek moet komen of voor de rechtbank moet verschijnen).

Heb je een uitnodiging gekregen voor een verhoor? Of verwacht je binnenkort te worden aangehouden? Neem dan contact op.

+31 (0) 6 47788013

Uitnodiging voor verhoor

Heb je een uitnodiging gekregen van de politie om als verdachte te worden verhoord? Dan is het de bedoeling dat je na het verhoor gewoon weer mag gaan, tenzij in de brief nadrukkelijk staat vermeld dat je zult worden aangehouden.

Meerderjarig
Je moet de kosten voor een advocaat zelf betalen. Klik hier voor meer informatie.

Minderjarig
Word je verdacht van een misdrijf? Dan worden de kosten voor een advocaat volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Word je verdacht van een overtreding? Dan moet je de kosten voor een advocaat zelf betalen. Klik hier voor meer informatie.

Aanhouding

Je kunt ook worden aangehouden wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit. Dit kan van tevoren zijn aangekondigd, bijvoorbeeld in de uitnodiging die je hebt ontvangen, maar je kan ook onaangekondigd worden aangehouden, enige tijd nadat het strafbare feit zou zijn gepleegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je op heterdaad door de politie wordt aangehouden.

Verwacht je binnenkort te worden aangehouden en wil je graag mijn hulp? Neem dan contact op. Als het niet lukt om van tevoren contact op te nemen, bijvoorbeeld omdat je op heterdaad wordt aangehouden, dan kun je ook mijn naam doorgeven op het politiebureau, ongeacht waar je bent aangehouden. De politie zorgt dan dat ik een melding krijg dat jij bent aangehouden, waarna ik je zo snel mogelijk probeer te bezoeken.

Meerderjarig
Word je verdacht van een misdrijf waarvoor je in verzekering gesteld mag worden (zoals bv. diefstal, mishandeling of zwaardere misdrijven)?
Dan worden de kosten voor een advocaat volledig vergoed. Het maakt niet uit of je een grote of een kleine portemonnee hebt. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Word je verdacht van een overtreding of een misdrijf waarvoor je niet in verzekering gesteld mag worden (zoals bv. belediging of rijden onder invloed)?
Dan moet je de kosten voor een advocaat zelf betalen. Klik hier voor meer informatie.

Minderjarig
De kosten voor een advocaat worden volledig vergoed. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Het maakt niet uit of je van een misdrijf of een overtreding verdacht wordt.

Meer informatie?
Hieronder lees je meer informatie over hoe lang de politie jou mag vasthouden.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op.

Als je bent aangehouden, moet de politie jou zo snel mogelijk naar het politiebureau brengen (voor zover je je daar zelf niet hebt gemeld). Je mag dan (eerst) maximaal negen uur worden vastgehouden op het politiebureau. De tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur telt daarbij niet mee. De bedoeling is dat de politie jou binnen die negen uur identificeert, het verhoor voorbereidt en jouw verklaring opneemt. In die tijd kun je rechtsbijstand van een advocaat krijgen. Meestal moet je na het verhoor eerst terug naar je cel. De politie bespreekt jouw zaak dan met de officier van justitie. De officier van justitie beslist uiteindelijk of je mag gaan of dat je langer moet blijven.

Soms is het onderzoek niet binnen negen uur afgerond. Wanneer je verdacht wordt van een misdrijf, biedt de wet in veel gevallen de mogelijkheid jou langer vast te houden. De hulpofficier van justitie stelt jou dan in verzekering. Dat mag voor maximaal drie dagen. Die termijn mag nog een keer met maximaal drie dagen worden verlengd. In de wet staat dat je na maximaal drie dagen en achttien uur (drie dagen inverzekeringstelling, negen uur ophouden voor verhoor plus de tijd van 00.00 uur tot 09.00 uur die niet meetelt) in elk geval een rechter gezien en gesproken moet hebben. De rechter toetst dan of het terecht is dat jij nog vastzit.

Als de officier van justitie wil dat je na de (verlenging van de) inverzekeringstelling nog langer vast blijft zitten, moet hij of zij aan de rechter vragen jou in bewaring te stellen. De rechter beslist vervolgens of je nog langer vastgehouden mag worden. Beslist de rechter dat je in bewaring wordt gesteld? Dan is dat voor maximaal 14 dagen. Je wordt dan van het politiebureau overgebracht naar een huis van bewaring (een gevangenis). Ook na de inbewaringstelling kan de officier van justitie aan de rechtbank vragen jou langer vast te houden. De voorlopige hechtenis mag steeds met maximaal 90 dagen worden verlengd.

Kosten

Meerderjarig
Word je in bewaring gesteld?
Dan vraagt de rechter aan de Raad voor Rechtsbijstand een advocaat aan jou toe te voegen. Dit wordt ook wel een last tot toevoeging genoemd. De advocaatkosten voor het strafproces worden dan door de overheid betaald. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Let wel op dat deze kosten later mogelijk weer op jou verhaald kunnen worden. Klik hier voor meer informatie.

Minderjarig
Word je in bewaring gesteld?
Dan vraagt de rechter aan de Raad voor Rechtsbijstand een advocaat aan jou toe te voegen. Dit wordt ook wel een last tot toevoeging genoemd. De advocaatkosten voor het strafproces worden dan door de overheid betaald. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Liever telefonisch contact?
+31 (0) 6 47788013

Neem vrijblijvend contact op

Kan je mijn hulp goed gebruiken of zit je nog met een vraag? Stuur een appje of vul het contactformulier in, dan probeer ik zo snel mogelijk contact met je op te nemen.

Zittingsdatum (indien bekend)

In de wet staat dat je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep moet laten weten waarom je het niet eens bent met het vonnis. Doe je dit niet en kom je vervolgens ook niet op de zitting in hoger beroep? Dan wordt jouw hoger beroep niet behandeld.

In uitzonderingssituaties kan het hof buiten jouw aanwezigheid beslissen jouw zaak alsnog te behandelen, bijvoorbeeld als het de straf die je eerder opgelegd hebt gekregen veel te laag vindt. Als je je later toch hebt neergelegd bij het vonnis kun je het hoger beroep voor de zekerheid dus beter intrekken. Dat kun je doen zolang er geen (inleidende) zitting bij het hof is geweest.

Daarnaast moet je binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep laten weten of je onderzoekswensen hebt. Doe je dat later? Dan gaat het hof terughoudender om met het toewijzen van verzoeken.

Wanneer kan de politie mijn rijbewijs invorderen?

De politie is (onder meer) in de hieronder genoemde gevallen bevoegd jouw rijbewijs in te vorderen.

 • Onder invloed van alcohol
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geblazen dan wel jouw bloed bevatte meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed. Ben je beginnend bestuurder? Dan liggen de grenzen lager en moet het gaan om meer dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel meer dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed. Ook wanneer geen bloed- of ademonderzoek is gedaan maar wel een ernstig vermoeden bestaat dat je dusdanig veel alcohol op hebt, mag de politie het rijbewijs invorderen;
 • Weigeren mee te werken aan een onderzoek
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. De achterliggende gedachte achter de invordering is dat het niet mag lonen om niet mee te werken. Er wordt dan vanuit gegaan dat je niet meewerkt omdat je kennelijk (veel) gedronken/gebruikt hebt.
 • Forse snelheidsovertreding
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en bent staande gehouden nadat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. Reed je op een bromfiets? Dan mag de politie het rijbewijs al invorderen wanneer je meer dan 30 km/u te hard reed.
 • Gevaarlijk rijgedrag
  Je hebt een motorvoertuig bestuurd en hebt de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

 

Ook wanneer je (bijvoorbeeld) hebt gereden onder invloed van drugs mag de politie direct jouw rijbewijs invorderen. Als de politie netjes de wet volgt, wordt jouw rijbewijs dan alleen niet naar het Openbaar Ministerie, maar direct naar het CBR gestuurd. Als je met het CBR te maken hebt, is dat een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafrechtelijke. Het heeft in dat geval geen zin om aan de officier van justitie te vragen het rijbewijs terug te geven of bij de (straf)rechter te klagen dat jouw rijbewijs is ingevorderd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)

Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de overheid gedeeltelijk of volledig de advocaatkosten. Je hebt hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering nodig. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat beoordeelt of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. De Raad kijkt daarvoor naar twee dingen:

 • Het soort procedure 
 • De hoogte van jouw inkomen en vermogen

 

Bij de veelvoorkomende strafrechtelijke procedures onder het kopje ‘strafzaken’ kun je per procedure terugvinden of de Raad voor die procedure (gedeeltelijk of volledig) de advocaatkosten wil vergoeden of niet. Staat de procedure waar je hulp bij nodig hebt er niet tussen? Neem dan contact op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

Daarnaast wordt dus gekeken naar jouw inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensgrens vind je hier terug.